Ανησυχητικά τα στοιχεία για την Ελλάδα στο δημογραφικό

b Stavraki-goals2

Η υπογεννητικότητα στη Ελλάδα έχει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας στον κόσμο (1,38). Οι γεννήσεις της βρίσκονται σταθερά κάτω των 100.000 ετησίως. Οι μισοί κάτοικοι της Ελλάδας είναι άνω των 43 ετών. Ο πληθυσμός των παιδιών κάτω των 15 ετών δεν ξεπερνά τον πληθυσμό των ατόμων άνω των 65 ετών. Ο πληθυσμός των άνω των 80 ετών είναι αυτός που αυξάνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα στη χώρα μας. Η μετανάστευση των νέων για μια καλύτερη ζωή είναι μία μόνο απόδειξη της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας με σοβαρές συνέπειες στην πληθυσμιακή συρρίκνωση.
Στην Ελλάδα, οι γεννήσεις πέφτουν με σταθερό ρυθμό από το 2008. Το φυσικό ισοζύγιο (γεννήσεις/θάνατοι) είναι αρνητικό από το 2011. Οι εκτιμήσεις του μόνιμου πληθυσμού για τα επόμενα χρόνια δεν έχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης σε σχέση με τα προηγούμενα.

Στόχοι

Περιορισμός του προβλήματος της υπογεννητικότητας

Κίνητρα στα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί

Δημιουργία πλαισίου υποστήριξης των οικογενειών

Επωφελείς  συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στο πλαίσιο της αποστολής μας

Ανατρόπη των δεδομένων της ελληνικής πραγματικότητας – τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε πολιτιστικό και δημογραφικό επίπεδο.

Βελτιοποίηση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων συμπολιτών μας